Et autoværksted kan genere meget støj, og kan have en stor indvirkning på miljøet. Ikke desto mindre, er det en branche, vi har stærkt brug for. Hvordan påvirker autoværkstedet miljøet, og er det muligt at aflaste denne påvirkning?

De giftige gasser

En automekaniker udsættes for mange giftige gasser, når han er på arbejde. Det kan både være gift fra udstødning, benzindampe, dampe fra rustbeskyttelse, dampe fra lim, spartelmasse, tætningsmasse og lak. Det kan være giftige dampe fra svejsning eller støv fra slibning af bremser eller andre overflader eller metalstøv fra en vinkelslibning.

Det er derfor helt nødvendigt, ikke bare for miljøet, men for den enkelte ansatte, at der er en god ventilation på arbejdspladsen. Hvis der ikke er en rette ventilering, kan det have voldsomme konsekvenser for den enkelte ansatte. Det kan faktisk have livstruende konsekvenser for den enkelte ansatte, hvis denne bliver udsat for kulilteforgiftning.

Kulilteforgiftning opstår, når en person har indåndet nok af det farlige gas til, at ilten ikke længer kan nå ud til hjerne og hjerte. De første symptomer på kulilteforgiftning er, at man bliver svimmel, får kvalme og måske også bliver lidt forvirret. I sidste ende kan en forgiftning betyde, at man mister noget af sin bevidsthed.

Spildevand

Spildevand er især noget, der opstår ved autovask, men også ved motorvask eller til når, der lokaler skal rengøres. Det vand, der kommer fra vask af bildele, f.eks. bagtøj, gearkasse bremser og andre motordele fjernes som farligt affald, og kan altså derfor ikke komme i den almindelige skraldespand.

Derudover ses det ofte, når man bruger en højtryksrenser, at der kommer olie fra vogntøjet, som fusionerer sig med vandet, og dette er svært at skille ad igen. Dette kan derfor heller ikke ”bare hældes ud”, for det kan i sidste ende betyde en påvirkning af vores grundvand, og det er vi meget glade for her i Danmark.

Bedre processer

Man ser hele tiden på, hvordan man kan hjælpe til, at autoværksteder har bedre miljømæssige processer. På de individuelle autoværksteder kan det betyde, at man laver en systematisk gennemgang af alle værkstedets arbejdsprocesser. En kritisk gennemgang af værkstedets almene brugsomgang med tingene kan være en enorm hjælp til at pege på de parametre, hvor det bliver kritisk.

Det er også helt normalt, at den enkelte medarbejder har et input, der tages op til overvejelse, det er trods alt den, der har den daglige omgang med tingene.