IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Mads Bryde Andersen

Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
- Tilføjelser mv.
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Velkommen til IT-retten,
2. udgave:

Denne hjemmeside indeholder en række links og bilag, der knytter sig til professor, dr.jur. Mads Bryde Andersens lærebog, IT-retten, som med sine 1051 tryksider er udgivet i 2. udgave af forlaget Gjellerup (september 2005).

IT-retten kan bestilles både som papirbog og som elektronisk bog (søgbar pdf-fil med aktiv indholdsfortegnelse) fra forlaget Gjellerup på www.gjellerup.com. Prisen for papirbogen (indbunden) er 1.200 incl. moms og for den elektroniske bog 375 kr. incl. moms.

På hjemmesiden for IT-retten kan man læse store dele af bogens 1. udgave, dog med udeladelse af de (ganske mange) afsnit, som er blevet forældet ved den mellemkomne retsudvikling.

IT-retten benyttes som undervisningsgrundlag i fag IT-ret, blandt andet ved universiteterne i København, Århus og Ålborg.

Billede af bogen 'IT-retten' af Mads Bryde Andersen